DUYURULAR

29 Mayıs

2020
2020-039 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

28 Mayıs

2020
2020-038 Personelin İşe Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatler

28 Mayıs

2020
2020-037 Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin Uygulanan %5 İndirime İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

28 Mayıs

2020
2020-036 311 Seri No.lu GV. Genel Tebliğin Binek Otomobil Giderlerine İlişkin Düzenlmeleri

26 Mayıs

2020
2020-035 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Finansman Bonoları Kira Sertifikalarında Stopaj Oranı artırıldı

19 Mayıs

2020
2020-034 Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

14 Mayıs

2020
2020-033 Kurum Geçici Yergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında 130 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

12 Mayıs

2020
2020-032 Ücretsiz İzne Ayrılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Hakkında SGK Usul ve Esasları

12 Mayıs

2020
2020-031 2020 1 Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

12 Mayıs

2020
2020-030 Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlarla TL İşlemlerinin Sınırlandırılması Hakkında BDDK Kararı Yayımlandı

12 Mayıs

2020
2020-029 KGK COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi Konusunda Duyuru Yayımlandı

12 Mayıs

2020
2020-028 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

12 Mayıs

2020
2020-027 mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi vermeyen mükelleflerden alım yapan mükelleflerin iade taleplerinde uygulanacak usul ve esasları

12 Mayıs

2020
2020-026-Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular.docx

12 Mayıs

2020
2020-025- SGK Asgari Ücret Genelgesi Yayımladı

12 Mayıs

2020
2020-024 - 7244 Sayılı Kanun ile Sermaye Şirketlerine Kar Dağıtım Kısıtlaması Getiriildi

12 Mayıs

2020
2020-023 - Nakdi Ücret Desteği Alacaklar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu

12 Mayıs

2020
2020-022- 7244 Sayılı Kanunla Sürelerin Uzatılması ve Toplantıların Ertelenmesi.docx

12 Mayıs

2020
2020-021 e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile kayıt süresinin uzatılması

12 Mayıs

2020
2020-020 İş sözleşmesi 3 ay feshedilemeyecek

12 Mayıs

2020
2020-019 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatıldı.docx

12 Mayıs

2020
2020-018 Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatıldı

12 Mayıs

2020
2020-017 Koronavirüs Nedeniyle Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

12 Mayıs

2020
2020-016 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2019 yılından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

12 Mayıs

2020
2020-015 Banka ve Banka Dışı Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Bildirimler hakkında BDDK kararı

12 Mayıs

2020
2020-014-SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

12 Mayıs

2020
2020-013-Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Genel Uygulama 01072020 Tarihine Ertelenmiştir.docx

12 Mayıs

2020
2020-012-Sermaye şirketlerinin 2020 Yılında yapacakları genel kurullarında kar dağıtımı konusunda alabilecekleri karar

12 Mayıs

2020
2020-011-Tüm Vergiler Anlaşmalı Bankaların Kredi Kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilecektir

12 Mayıs

2020
2020-010-Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere Düzenlenecek Faturalarda Kdv Kısmi Tevkifatı Uygulanmaması

11 Mayıs

2020
2020-009-İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı

11 Mayıs

2020
2020-008-Kısa Çalışma Ödeneği

11 Mayıs

2020
2020-007-Genel Kurul, Yönetim Kurulu Veya Müdürler Kurulu Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilmesi

11 Mayıs

2020
2020-006-KGK’nın Bağımsız Denetimlere Etkisi hakkındaki duyurusu

11 Mayıs

2020
2020-005-Mücbir Sebep Durum Sorgusu

11 Mayıs

2020
2020-004-İş yeri kira bedelinin ödenememesi

11 Mayıs

2020
2020-003-7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11 Mayıs

2020
2020-002-Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sorular

11 Mayıs

2020
2020-001-518 No.lu VUK Tebliği Yayımlandı.
  • Paylaş !